Βιομηχανικός Αυτοματισμός

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ / TRACKERS

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται από το 1993, στην κατασκευή τοποθέτησης ηλεκτρικών πινάκων αυτοματισμού και στην εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού υλικού. Τα δύο τελευταία χρόνια με την ραγδαία αύξηση των εγκαταστάσεων Φ/Β πάρκων, η εταιρία μας εργάζεται στον τομέα κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων προστασίας - ελέγχου – διανομής συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Μέχρι σήμερα έχουμε κατασκευάσει ηλεκτρικούς πίνακες για Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 5.000 Κw. Για τις εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων διαθέτουμε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, κατάλληλο για κάθε εφαρμογή. Αναλυτικά:

  • Πίνακες στεγανούς ΙΡ 66 για εξωτερική χρήση εταιριών ΑΒΒ, SCHNEIDER.
  • Ασφαλειοαποζεύκτες μέχρι 25 Α, 1000V DC εταιριών ΑΒΒ, PHOENIX.
  • Απαγωγείς υπερτάσεων 40 KA, 1000 V DC, εταιριών SALTEK, PHOENIX, ΑΒΒ.
  • Αυτόματοι διακόπτες και μικροαυτόματοι για AC και DC κυκλώματα εταιριών ΑΒΒ, SCHNEIDER.
  • Πίνακες αυτοματισμού με PLC για τον έλεγχο κίνησης TRACKER.

Υπάρχουν τυποποιημένοι πίνακες AC και DC κυκλωμάτων:

  • α) μικρού μεγέθους για οικιακές εφαρμογές 5 -10 KVA
  • β) μεσαίου μεγέθους για εφαρμογές Χ.Τ 20 -100 KVA
  • γ) μεγάλου μεγέθους για εφαρμογές Μ.Τ 250 – 2.500 KVA

Πίνακας Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκού Πάρκου Πίνακας Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκού Πάρκου Πίνακας Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκού Πάρκου Πίνακας Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκού Πάρκου

Κάθε εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων είναι μια επένδυση για το μέλλον. Η αποδοτικότητα μιας τέτοιας επένδυσης εξαρτάται από το μέγεθος και τη δυνατότητα παραγωγής της μονάδας, την γεωγραφική της θέση και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν. Η εταιρία μας θέτει σαν απόλυτη προϋπόθεση την ολοκληρωμένη προστασία των διασυνδεδεμένων εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων, καθώς οι πιθανότητες να πληγούν αυτές οι εγκαταστάσεις από φαινόμενα όπως οι μεταβατικές υπερτάσεις και τα ανάστροφα ρεύματα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η βασική δομή μιας εγκατάστασης Φ/Β με όλα τα απαραίτητα για την προστασία της. Οι λειτουργίες των διακοπτών ισχύος, των απαγωγέων υπερτάσεων (αντικεραυνικά) καθώς και διακοπτών φορτίου (απομόνωσης) συνδυαζόμενες μεταξύ τους δημιουργούν ένα αδιαπέραστο εμπόδιο ικανό να αποτρέψει επικίνδυνες βλάβες ή δυσλειτουργίες. Τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα μπορούν να εγκατασταθούν και σε ράγα DIN διευκολύνοντας πολύ την εγκατάσταση.

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Κύκλωμα συνεχούς τάσης (DC)
Κύκλωμα εναλλασσόμενης τάσης (ΑC)

Εξοπλισμός για την προστασία Φ/Β συστημάτων

Οι μικροαυτόματοι και οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος προστατεύουν μια ηλεκτρική εγκατάσταση από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα. Στο κύκλωμα συνεχούς τάσης του Φ/Β συστήματος (DC πλευρά), οι μικροαυτόματοι προστατεύουν κάθε στοιχειοσειρά Φ/Β πλαισίων (string) από ρεύματα ανάστροφης φοράς καθώς επίσης και από την έκχυση εναλλασσομένου ρεύματος (AC) στο κύκλωμα συνεχούς σε πιθανή βλάβη του αναστροφέα (inverter).

Απαγωγείς υπερτάσεων (SPD’s)
Τα Φ/β πλαίσια και οι αντιστροφείς (inverters) είναι πολύ ευαίσθητα σε μεταβατικές υπερτάσεις και κρουστικά ρεύματα που προκαλούνται από κεραυνούς ή χειρισμούς μεγάλων διακοπτών. Οι απαγωγείς υπερτάσεων (αντικεραυνικά), για κυκλώματα συνεχούς τάσης, περιορίζουν αυτές τις υπερτάσεις, προστατεύοντας τον εξοπλισμό και αποτρέποντας περαιτέρω ζημιές στην εγκατάσταση.

Διακόπτες φορτίου κυκλωμάτων συνεχούς τάσης (DC)
Οι διακόπτες φορτίου κυκλωμάτων συνεχούς τάσης χρησιμοποιούνται για την ζεύξη ή απόζευξη ενός κυκλώματος υπό φορτίο, με ονομαστική τάση λειτουργίας έως και 1.200 V DC σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60364-7-712, IEC 60947 για εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων.

Ασφαλειοαποζεύκτες ράγας 1000 V DC με φυσίγγια 10,3 x 38 mm, κατάλληλοι για προστασία στοιχειοσειρών από 2 έως 25 Α.

Πίνακες
Οι πίνακες χρησιμοποιούνται τόσο στο κύκλωμα συνεχούς (DC) όσο και στο κύκλωμα εναλλασσόμενης (AC) τάσης. Συνίσταται να είναι κλάσης ΙΙ και να διαθέτουν βαθμό προστασίας έναντι εισερχόμενων σωματιδίων και υγρασίας ΙΡ 65, όταν τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους. Ο εξοπλισμός εγκαθίσταται στο εσωτερικό τους είτε σε ράγες DIN είτε σε μεταλλικές βάσεις στήριξης.

Atelco © 2024
Designed by Impression eStudio