Βιομηχανικός Αυτοματισμός

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Προφίλ

Ηλεκτροφόρος Πύργος Η εταιρία ATELCO υπό την σημερινή της μορφή, δραστηριοποιείται στην Πάτρα από το 1993 και διευθύνεται από τους Δημήτρη Νταλαπέρα & Τάσο Λυρή, διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς του Πανεπιστημίου Πάτρας. Αντικείμενο της εταιρίας αρχικά ήταν η εμπορία και τεχνική υποστήριξη υλικών και συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού. Η ανάγκη όμως παροχής ολοκληρωμένων λύσεων σε μια σειρά αυτοματισμού διεργασιών και συστημάτων ώθησε την εταιρία να διευρύνει τις δραστηριότητές της και στον τομέα ανάληψης και παράδοσης έργων. Σήμερα η εταιρία, έπειτα από χρόνια συνεχών προσπαθειών για τεχνογνωσία & εξέλιξη θέλει να πιστεύει πως μπορεί να δώσει υπεύθυνες λύσεις σε ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών. Οι συνεργασίες που ανέπτυξε όλα αυτά τα χρόνια της προσδίδουν ευελιξία και της επιτρέπουν χωρίς αγκυλώσεις, την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων. Παράλληλα η δομή της, της επιτρέπει την προσωπική σχέση & την άμεση επικοινωνία στην προσπάθεια διευκόλυνσης & επίλυσης τυχόν προβλημάτων τόσο πριν όσο και μετά την παράδοση οποιουδήποτε έργου.
Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που η εταιρία έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα, οδηγούμενη από τις ανάγκες της τοπικής και ευρύτερης αγοράς καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών & λύσεων, όπως:

Αυτοματισμοί & Επικοινωνίες: PLC, συστήματα απεικόνισης και καταγραφής SCADA, οθόνες αφής, Radio Modems, GSM Modems.
Drivers: inverters, soft starters, servodrivers.
Μελέτη-εγκατάσταση ειδικών δικτύων (πεπιεσμένου αέρα, υδραυλικών μεγάλης πίεσης, υγρών τροφίμων κλπ).
Οργανα Μέτρησης: Αισθητήρια, Μετατροπείς, Data Loggers, Παλμογεννήτριες.
Κτιριακοί Αυτοματισμοί: BEMS και ό,τι παρελκόμενο απαιτείται όπως ηλεκτροβάνες, κινητήρες, αισθητήρια κλπ.
Σχεδίαση & Κατασκευή Πινάκων Αυτοματισμού στους χώρους της εταιρίας που καλύπτουν εφαρμογές από τις απλούστερες (πίνακες inverter, soft starter, Υ/Δ), τις πιο σύνθετες (πίνακες αυτοματισμού διεργασιών με PLC) έως Υποσταθμούς Μέσης Τάσης.
Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού (καλωδίων ισχύος-ελέγχου, σχαρών-σωληνώσεων, οργάνων & μονάδων ελέγχου).


Tεχνική Υποστήριξη

Τεχνική ΥποστήριξηΗ Atelco παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε 18ωρη βάση με έμπειρο τεχνικό δυναμικό. Για το λόγο αυτό συνάπτει συμβάσεις υποστήριξης, οι οποίες μπορούν να ανανεώνονται περιοδικά, καθώς και να προσαρμόζονται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη με επιλογή του κατάλληλου προγράμματος υποστήριξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:

Τηλεφωνική Υποστήριξη
Παρέχονται οδηγίες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Eπιτόπια Τεχνική Υποστήριξη
Μηχανικός της εταιρίας επισκέπτεται το χώρο της εγκατάστασης του πελάτη, για την
αντιμετώπιση και την περαιτέρω ανάλυση ιδιαίτερων προβλημάτων και αναγκών.

Σύσταση Ομάδας Εργασίας
Για την αποτελεσματική αποκατάσταση προβλημάτων η εταιρία διαθέτει συγκεκριμένη ομάδα εργασίας η οποία έχει ως σκοπό την διεξοδική μελέτη προβλημάτων του εγκατεστημένου εξοπλισμού και εκπόνηση μεθοδολογίας βελτίωσής τους.
Πιστοποιήσεις

ISO 450001 2018 ISO 14001 2015 ISO 9001 2015
Atelco © 2024
Designed by Impression eStudio