Βιομηχανικός Αυτοματισμός
Εφαρμογές

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογών που θα μπορούσαν ενδεικτικά να αναφερθούν:

Αυτοματοποίηση βιολογικού σταθμού, εταιρίας COCA COLA HBC, εργοστάσιο Ρίου (δυνατότητα τοπικών ρυθμίσεων & ελέγχου αλλά και συλλογή πληροφοριών και μεταφορά τους μέσω Ethernet στους Η/Υ της τεχνικής υπηρεσίας και ανάπτυξη της εφαρμογής μέσω SCADA σε περιβάλλον WinCC).
Αντίστοιχες εφαρμογές, για τις περιπτώσεις των αντλιοστασίων, της διαχείρισης και επεξεργασίας νερού του ίδιου εργοαστασίου.
Καταγραφή βαθμού απόδοσης & κιβωτίων παραγωγής σε ηλεκτρονικές πινακίδες, αλλά και συλλογή δεδομένων, μεταφορά, απεικόνιση & επεξεργασία σε περιβάλλον OMRON, CX-SUPERVISOR. (εταιρίας COCA COLA HBC, εργοστάσιο Σχηματαρίου)
Αυτοματοποίηση τουλάχιστον δέκα μηχανημάτων για διάφορα τμήματα παραγωγικής διαδικασίας εργοστασίου FRIGO GLASS (μονάδα K.Αχαίας και εξωτερικού Ρουμανία, Μαλαισία, Κένυα).
Έλεγχος φωτισμού σηράγγων με δίκτυο PLC, καταγραφή σε SCADA για λογαριασμό τεχνικών εταιριών (ΕΔΡΑΣΗ, ΜΟΧΛΟΣ).
Πίνακες αυτοματισμού για εταιρία HELVIO AE (εταιρία κατασκευής μονάδων παραγωγής Η2).Τοπικός έλεγχος αλλά και συλλογή θερμοκρασιών & αναλογικών δεδομένων, αποθήκευση & παρακολούθησή τους σε περιβάλλον INDUSOFT & VSCADA.
Συμμετοχή (υλοποίησης στο κομμάτι του αυτοματισμού) σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούν εργαστήρια διάφορων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Χημικών Μηχανικών).
Αυτοματοποίηση μεγάλου αριθμού αντλιοστασίων, μεταφορά & παρακολούθηση δεδομένων μέσω modem σε SCADA, για λογαριασμό διάφορων φορέων ή εργολαβικών εταιριών, στην Δυτική Ελλάδα.
Εγκατάσταση ΒΕΜS για έλεγχο κτιριακής εγκατάστασης (Ολύμπιο Θεραπευτήριο, Τράπεζα της Ελλάδας).
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αλλά & συνεχής παρακολούθηση εύρυθμης λειτουργίας του, με παρουσία τεχνικού στο ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Πίνακες διόρθωσης συνημιτόνου για εξοικονόμιση ενέργειας σε πάρα πολλές μονάδες (βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές κλπ).
Μεγάλος αριθμός πινάκων αυτοματισμού για διάφορα μηχανήματα κοπής, διαμόρφωσης, βαφής που έχουν κατασκευαστεί σε μηχανουργία της περιοχής.
Πίνακες αυτοματισμού για διάφορους τύπους μηχανών συσκευασίας τροφίμων.
Πίνακες αυτοματισμού για μηχανήματα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ή ζύγισης ζωοτροφών.
Πίνακες για τον έλεγχο βιολογικών καθαρισμών (σε συνεργασία με την εταιρία ΣΥΡΜΕΤ).
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσης και χαμηλής τάσης σε νεόδμητες βιομηχανικές ή ξενοδοχειακές μονάδες.
Λογισμικό

Περιβάλλοντα τα οποία χρησι-μοποιούμε για τον σχεδιασμό συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού:

Siemens WinCC
Siemens WinCC

Siemens S7
Siemens S7

CX Programmer
CX Programmer

Wizcon Supervisor
Wizcon Supervisor

Indusoft WebStudio
Indusoft WebStudio
Atelco © 2024
Designed by Impression eStudio