Βιομηχανικός Αυτοματισμός

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ

Η Atelco προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, καλύπτοντας ανάγκες της βιομηχανίας στον τομέα του Αυτοματισμού & Ελέγχου. Συγκεκριμένα, παρέχεται ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει:

  • Μελέτη και προτάσεις για βέλτιστες λύσεις
  • Σχεδιασμό πριν την εγκατάσταση
  • Προμήθεια όλου του αναμενώμενου εξοπλισμού
  • Υλοποίηση της λύσης και εγκατάσταση του εξοπλισμού
  • Δοκιμαστικές λειτουργίες (μερικές ή ολικές)
  • Έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης
  • Συντήρηση εγκατάστασης
  • Εκπαίδευση προσωπικού προς διαχείριση εγκατάστασης
Που ξεχωρίζουμε

Η Atelco μελετά την εγκατάσταση της επιχείρησης και προσφέρει συμβουλές για την επιλογή της καταλληλότερης στέγασης και των συναφών εργαλείων της λύσης.
   
Η εγκατάστασή σας θα πρέπει να υπακούει στους κανόνες EMC. Η Atelco παρέχει πληροφορίες και πραγματοποιεί αναλύσεις στο χώρο της εγκατάστασής σας ώστε να εξασφαλίσει την συμβατότητά σας στους κανόνες EMC.
Προμηθευτές

ΠρομηθευτέςΔείτε μερικούς από τους προμηθευτές τεχνολογικού υλικού το οποίο χρησιμοποιούμε στις κατασκευαστικές λύσεις μας.
 
   
Η Atelco επιλέγει τα καταλληλότερα προϊόντα υπολογίζοντας ηλεκτρικές και θερμικές παραμέτρους για την καλύτερη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος (ακόμα και σε μικρούς χώρους) και την βέλτιστη λύση τεχνικά και οικονομικά.
   
Στις υπηρεσίες της Atelco περιλαμβάνονται μετρήσεις και δοκιμές των συστημάτων ελέγχου τόσο ως προς την ορθή λειτουργία τους όσο και ως προς την αντοχή τους σε μηχανικές καταπονήσεις.
Atelco © 2024
Designed by Impression eStudio