Έλεγχος Θερμοκρασίας, Πίεσης, Στάθμης, Ροής: Ελεγκτές, Ψηφιακά Όργανα: Καταγραφικά