Έλεγχος Θερμοκρασίας, Πίεσης, Στάθμης, Ροής: Μανόμετρα, Θερμόμετρα