Πεπιεσμένος Αέρας: Ηλεκτροβαλβίδες: Ηλεκτρομαγνητικές 3/2, 5/2