Αυτοματισμοί: Αισθητήρια, Επαγωγικά, Χωρητικοί Διακόπτες, Φωτοκύτταρα